Hledání v celém obsahu stránek
Struktura stránekDnes je: 6.2.2016 - svátek má: Vanda
Novinky


Počet vyhovujících záznamů: 4

Ve dnech 1. – 5. 2. 2016

                V těchto dnech zahajujeme projekt s názvem EDISON, pořádaný mezinárodní studentskou organizací AIESEC, která zprostředkovává praxi zahraničním studentům po celém světě. Je připravený pro skupinu pěti vysokoškolských studentů z Číny, Indonésie, Íránu, Tchaj-wanu a Gruzie, již byli vybráni na základě přísného výběrového řízení, sestávajícího se z několika kol. Cílem na obou stranách je vzájemné porozumění a obohacení o dojmy, zážitky a znalosti jiných kultur a zvyklostí. Zároveň si naši žáci budou moci lépe osvojit anglický jazyk na základě teambuildingových her, diskuzí a prezentací, oživených o poutavé zážitky zahraničních studentů.

                V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek čekají na žáky hodiny v angličtině s těmito studenty, kteří povedou 90 minutové bloky s prezentacemi, doplněné video ukázkami, zapojeni budou individuálně i žáci. Uprostřed týdne nás čeká tzv. GLOBAL VILLAGE, na které stážisté představí svou zemi prostřednictvím různých předmětů, živých vystoupení a ukázek týkající se dané země. Děti tak budou moci v neformálním prostředí odbourat jazykovou bariéru a lépe procvičit cizí jazyk.

                Děkujeme všem hostitelským rodinám našich žáků, které se po celou dobu pobytu budou o stážisty starat.

vedení školy

1.  den

 

V pondělí 1. února jsme slavnostně odstartovali projekt s mezinárodní účastí. EDISON, jehož cílem je prohloubit v žácích zájem o poznávání cizích kultur, zvyklostí a vzdělávání se v anglickém jazyce, jsme oficiálně zahájili v 8:00 hodin v tělocvičně školy. Pan ředitel nejprve přivítal všechny zúčastněné, poté představil naše hosty z Číny, Indonésie, Íránu, Tchaj-wanu a Gruzie a popřál žákům druhého stupně i zahraničním studentům mnoho nezapomenutelných zážitků během celého týdne.

Druhá vyučovací hodina už započala dle rozvrhu sestaveného pouze pro tyto dny. Děti se rozešly do tříd a odborných učeben, aby zhlédly a zapojily se do připravených prezentací, skupinových her obsahově zaměřených na historii, současnost a zajímavosti ze zemí našich hostů.

 

vedení školy

 

Dne 12. 1. 2016 se žáci ZŠ 5. května zúčastnili tradičního závodu ve skoku vysokém Podharťské laťky. Zaznamenali úspěch hned ve třech kategoriích. V kategorii mladších dívek zůstala jen těsně pod stupni vítězů Míša Sacherová ze 7. třídy, mezi staršími dívkami se blýskla třetím místem Anička Vodehnalová a na pěkném pátém místě Kája Vognarová, obě jsou žákyněmi 8. třídy. Mezi staršími chlapci obsadili druhé místo hned dva žáci naší školy a to Adam Šenfeldr z 9. třídy a Oldřich Křížek ze 7. třídy. Gratulujeme a děkujeme všem žákům, kteří reprezentovali školu.

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Zveme budoucí prvňáčky k zápisu do prvních tříd.

 

 

Zápis dětí do prvních tříd bude probíhat:

ve středu 10. února 2016 od 12 do 18 hodin

ve čtvrtek 11. února 2016 od 12 do 16 hodin

 

 

Informace k zápisu naleznete v příloze.

 


 

 

Počet vyhovujících záznamů: 4